Alkone

O nás

Společnost ALKONE byla založena v roce 2010 v Praze jako ryze česká firma a od svého vzniku se zabývá distribucí alkoholických a nealkoholických nápojů a vína.

V naší společnosti disponujeme nejnovější a nejmodernější logistickými technologiemi v oboru, rychle reagujeme na potřeby a vývoj trhu. Námi distribuované produkty se vyznačují vyváženým poměrem kvality a férové ceny.

Pro distribuci je důležité, aby byly používány nejmodernější postupy a technologie kvůli kladení důrazu na co nejlepší výsledky.

Jsme přímo spojeni s výrobci, jejichž výrobní linky jsou plně automatické a splňují všechny certifikace. Na českém trhu zastupujeme přední evropské výrobce, kteří zastávají stejnou filozofii a jejichž výrobky dosahují té nejvyšší kvality v dané kategorii. Přestože jsme relativně mladá společnost, náš tým je tvořen lidmi s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Pracujeme, inovujeme, zlepšujeme. To vše nás všechny baví a naplňuje.

Alkone

Hodnoty ALKONE

1

ALKONE je společnost s pobočkami po celé střední Evropě, vyžaduje hodnoty založené na kolektivních zodpovědných opatřeních, která jsou uplatňována ve všech pobočkách společnosti. ALKONE zastupuje řadu výrobců a distributorů nejen na českém trhu.

Dlouhodobé dosahování komerčních úspěchů přispívá k dosahování velmi dobré konkurenceschopnosti, jenž poskytuje jistotu nejen v získávání zakázek, ale i pro zaměstnance. ALKONE se úspěšně vyrovnává se společenskou zodpovědností výrobců alkoholických a nealkoholických nápojů.

2

ALKONE je mezinárodní nápojová společnost se zaměřením na šumivá a perlivá vína. Můžeme se pochlubit vlastním zastoupením v mnoha zemích napříč střední Evropou a vývozem více než 10 000 ks lahví denně. Nejvyšší standardy kvality a důkladné zpracování s odbornými znalostmi v oboru učinily z ALKONE nového lídra na trhu alkoholických nápojů.

3

ALKONE je firma zaměřená na dlouhodobý a narůstající úspěch. Jako unikátní společnost se značkovým spotřebním produktem nepřetržitě inovuje a rozvíjí značky, aby byly i v budoucnosti na středoevropském trhu maximálně úspěšné.

Alkone

Naše základy

Jednou z neustálých výzev, které ALKONE čelí, je potřeba udržet moderní management značky a zabezpečit nejvyšší standard kvality i z hlediska výroby našich výrobků.

Naši zaměstnanci pracují napříč celou střední Evropou. Každý jednotlivec ve společnosti má stejný společný cíl, a to zapálení pro ideu přinášet potěšení, fascinující a čistou radost z práce, kterou vykonáváme po celé Evropě. 

I když od prvního importu uběhlo již více než 10 let, základní koncept zůstal nezměněný, a to navzdory mnoha změnám při vývoji ve společnosti.
Nejen export, import, ale i vlastní výroba byly vždy jedním z našich hlavních pilířů, na kterém si firma zakládá. Česká republika byla místem, kde to všechno začalo. Díky silnému trendu růstu právě exportujeme do řady zemí napříč celou Evropou.

Alkone sklad

Alkone

Hlavní úloha

ALKONE zodpovídá za veškerý exportní obchod a logistiku napříč celou střední Evropou. Zodpovídá nejen za marketing celého produktového portfolia, ale i za celní segment. Díky těmto činnostem ALKONE zastřešuje všechny oblasti nutné na vytvoření a exportování jednotlivých produktů.

Společné chápání našich hodnot a vztahů, které jsou založeny na férovosti, tvoří základ pro naši úspěšnou budoucnost. Kladením důrazu na kvalitu chceme dosáhnout toho, aby naše postupy odpovídaly nejvyšším standardům. Obnáší to hlavně vynikající kvalitu výrobků, kde pravidelně kontrolujeme a používáme efektivní procesy. Následně apelujeme na obchodní úspěchy, na kterých stavíme komerční úspěch pro rozvoj značek a udržitelnou kvalitu výrobků a výroby našeho sortimentu.

V neposlední řadě je pro nás důležitá korektnost vztahů a dobrá komunikace, což je klíč k úspěchu našich produktů a dlouhodobé a důvěryhodné spolupráce.

Naše portfolio alkoholických nápojů představuje potěšení, ale je důležité si také uvědomit zdravotní rizika, která mohou plynout z jejich nadměrné konzumace. Aktivně podporujeme opatření, kde poukazujeme na zodpovědné a uvážené užívání alkoholu a dodržování předpisů.

Alkone

Doma napříč celou střední Evropou

ALKONE vyváží více než 150 produktů do zemí po celé střední Evropě a je zastoupeno vícero společnostmi po celé střední Evropě. Nahlédněte s ALKONE na cestu okolo Evropy. 

Alkone mapa

Privátní výroba

ALKONE je unikátní i pro své možnosti a služby. Poskytuje služby týkající se privátní výroby a kompletního vytvoření privátní značky na základě individuálních požadavků. V široké nabídce druhů a individualizace umíme poskytnout na míru velikost, hmotnost, složení, množství, balení a design. Vše řešíme flexibilně a individuálně na přání klienta.

Privátní výroba garantovaná společností ALKONE zahrnuje i smluvní výrobu. V rámci smluvní výroby nabízíme kompletní servis od vytvoření produktové řady dle požadavků zákazníka až po finální adjustaci výrobku, tedy od převzetí informací a požadavků na produkt, vytvoření vzorků, schválení vzorků až po výrobu finálních produktů. 

Odpovědnost k životnímu prostředí je důležitým článkem ve filozofii firmy. 

ALKONE používá ekologicky šetrné výrobní zařízení a obchodní postupy, které přispívají k udržitelnosti lidských zdrojů a životního prostředí. Jako evropská firma si uvědomuje svoji pozici na trhu a taktéž i svou odpovědnost k životnímu prostředí a budoucím generacím. Vybudovali jsme základní pilíře společnosti k zachování přírodních zdrojů. Neustále se snažíme snižovat environmentální stopu. ALKONE považuje za svou povinnost zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o životním prostředí a motivuje je, aby taktéž konali ve prospěch životního prostředí. Všichni zaměstnanci v prostorách naší společnosti jsou povinni dodržovat environmentální normy, které jsou zajištěny transparentností firmy.

Tyto transparentní environmentální cíle jsou dostupné na vyžádání. Firma i nadále plánuje investice, které povedou k lepšímu nakládání se zdroji a zároveň budou zvyšovat kvalitu produktů a služeb. Nejen modernizace strojů, vzdělávání zaměstnanců, ale i recyklace je pro nás důležitá. Životní cyklus produktů je u nás na pořadu každý den. Jelikož produkujeme velké množství odpadů, využíváme moderní třídicí technologie a postupy tak, abychom zabezpečili jejich recyklaci. Životní prostředí je třeba chránit všemi možnými způsoby, proto ve firmě přistupujeme ke zefektivňování hlavních procesů, které jsou zdrojem odhalování slabin, s cílem zabezpečit splnění environmentálních norem. ALKONE je na základě efektivních kontrol a vnitřních systémů okamžitě optimalizuje. Abychom zajistili zodpovědnou spotřebu energie při výrobě produktů, je zaveden kontrolní systém, který garantuje zlepšení energetického managementu. Stanovujeme strategické opatření a zavazujeme se k neustálému zlepšování energetického hospodaření.

Příběh ALKONE začal před 11 lety. Začalo to u vzniku malé firmy, která se zaměřila na vlastní značky. V roce 2011 jsme představili první produkty. V dalších letech jsme přidali do portfolia pět nových značek, vstoupili na Slovenský trh a zaznamenali první exportní růst ve firmě. Nyní stále pracujeme na vývoji nových značek a rozšiřujeme své portfolio, abychom uspokojili narůstající poptávku. Značka ALKONE se velmi rychle dostala do povědomí ve většině evropských zemích. 

Malá společnost, která měla na začátku velké vize a ambice, se díky odvážným cílům rozvinula v mezinárodní středoevropskou společnost a je velkým konkurentem na trhu s alkoholickými i nealkoholickými nápoji. Nyní má důležité postavení ve čtyřech zemích Evropy a postupně rozšiřuje svoji působnost v dalších klíčových zemích.

ALKONE je momentálně velkým konkurentem v oblasti nápojů díky našim vlastním pobočkám už v několika zemích. V roce 2020 společnost ALKONE vybudovala nový logistický HUB a distribuční zázemí pro další exportní růst.

2010

Založení společnosti zaměřené na své značky.

2015

Pět nových dominantních značek bylo přidáno do portfolia.

2020

Nový logistický HUB a distribuční zařízení v České republice.

2021

Rozšíření společnosti na polský a ukrajinský trhu.

2011

Zavedení prvních výrobků.

2020

Vstoupili jsme na slovenský trh a byl zaznamenán jeden z největšího růstu vývozu.

2021

Rozvoj nových značek a rozšíření portfolia společnosti.