Alkone

O nas

Spółka ALKONE została założona w 2010 roku w Pradze jako w całości czeska firma i od początku swojej działalności zajmuje się dystrybucją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wina.

W naszej firmie dysponujemy najnowszymi i najnowocześniejszymi w branży technologiami logistycznymi, szybko reagujemy na potrzeby i sytuację na rynku. Dystrybuowane przez nas produkty charakteryzują się zrównoważonym stosunkiem jakości do ceny.

W dystrybucji ważne jest stosowanie najnowocześniejszych procedur i technologii ze względu na konieczność zapewnienia jak najlepszych wyników.

Jesteśmy bezpośrednio powiązani z producentami, których linie produkcyjne są w pełni zautomatyzowane i posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty. Na rynku czeskim reprezentujemy czołowych europejskich producentów, którzy wyznają tę samą filozofię, a których produkty osiągają najwyższą jakość w swojej kategorii. Mimo że jesteśmy stosunkowo młodą firmą, nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży. Pracujemy, wprowadzamy innowacje, udoskonalamy. To wszystko nas bawi i daje nam satysfakcję.

Alkone

Wartości ALKONE

1

ALKONE to firma posiadająca oddziały w całej Europie Środkowej, szanująca wartości oparte na kolektywnych, odpowiedzialnych rozwiązaniach, które są stosowane we wszystkich oddziałach firmy. ALKONE reprezentuje wielu producentów i dystrybutorów, nie tylko na czeskim rynku.

Dzięki długofalowym sukcesom komercyjnym osiągamy bardzo wysoki poziom konkurencyjności, który oznacza bezpieczeństwo nie tylko przy zdobywaniu zleceń, ale także dla pracowników. ALKONE z powodzeniem spełnia wymogi społecznej odpowiedzialności producentów napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

2

ALKONE to międzynarodowa firma specjalizująca się w  winach musujących i półmusujących. Możemy pochwalić się własnymi przedstawicielstwami w wielu krajach Europy Środkowej oraz eksportem ponad 10 000 butelek dziennie. Dzięki dotrzymywaniu najwyższych standardów jakości, starannemu przygotowaniu i specjalistycznej wiedzy branżowej firma ALKONE stała się nowym liderem na rynku napojów alkoholowych.

3

ALKONE to firma, która chce się  rozwijać i odnosić sukcesy w długiej perspektywie. Jako wyjątkowa firma z markowym produktem konsumenckim, nieustannie wprowadza innowacje i rozwija marki, aby również w przyszłości odnosić sukcesy na rynku Europy Środkowej.

Alkone

Nasze fundamenty

Jednym ze stałych wyzwań, stojących przed ALKONE, jest konieczność zapewnienia nowoczesnego zarządzania marką oraz dotrzymywania najwyższych standardów jakości przy produkcji naszych wyrobów.

Nasi pracownicy pracują w całej Europie Środkowej. Każdy pracownik firmy ma ten sam wspólny cel, a mianowicie zaangażowanie we wspólną ideę, w pracę, którą wykonujemy w całej Europie z pasją  i czystą radością.

Chociaż od pierwszego zrealizowanego importu minęło już ponad 10 lat, to podstawowa koncepcja pozostała taka sama, pomimo wielu zmian związanych z rozwojem firmy.

Nie tylko eksport, import, ale również własna produkcja zawsze były jednym z naszych głównych filarów, stanowiących oparcie dla firmy. Czechy były miejscem, w którym wszystko się zaczęło. Dzięki silnemu trendowi wzrostowemu obecnie eksportujemy do wielu krajów w całej Europie.

Alkone sklad

Alkone

Główne zadanie

ALKONE odpowiada za cały handel eksportowy i logistykę w Europie Środkowej. Odpowiada nie tylko za marketing całego portfolio produktowego, ale także za kwestie celne. Dzięki tym działaniom ALKONE obejmuje wszystkie dziedziny niezbędne do tworzenia i eksportu poszczególnych produktów.

Wspólne zrozumienie naszych wartości i relacji, opartych na uczciwości, stanowi podstawę naszej pomyślnej przyszłości. Kładąc nacisk na jakość, chcemy osiągnąć to, że nasze procedury będą odpowiadały najwyższym standardom. Oznacza to przede wszystkim najwyższą jakość produktów, którą regularnie kontrolujemy, wykorzystując przy tym efektywne procesy. Ponadto dążymy do sukcesu w handlu, na którym budujemy sukces komercyjny, niezbędny dla rozwoju marek, trwałej jakości produktów i produkcji naszego asortymentu.

Ważne są dla nas odpowiednie relacje i dobra komunikacja, będące kluczem do sukcesu naszych produktów oraz długoterminowej i wiarygodnej współpracy.

Nasze portfolio napojów alkoholowych wiąże się z przyjemnością, ale ważne jest również uświadomienie zagrożeń dla zdrowia, które mogą wynikać z ich nadmiernego spożycia. Aktywnie wspieramy środki, które przyczyniają się do odpowiedzialnego i rozważnego spożywania alkoholu i przestrzegania związanych z tym przepisów.

Alkone

NASZYM DOMEM JEST CAŁA EUROPA ŚRODKOWA

ALKONE eksportuje ponad 150 produktów do krajów całej Europy Środkowej i jest reprezentowana przez liczne firmy w tym regionie. Wybierzecie się z ALKONE w podróż po Europie.

Alkone mapa

Marki własne (private label)

ALKONE jest również wyjątkowa ze względu na swoje możliwości i świadczone usługi. Oferuje usługi związane z produkcją marek własnych oraz kompleksowym budowaniem marki własnej na podstawie indywidualnych wymagań klienta. Dzięki bogatej ofercie produktów i ich indywidualizacji możemy zapewnić dopasowaną do potrzeb klienta wielkość, wagę, skład, ilość, opakowanie i wzornictwo. Wszystko realizujemy elastycznie i indywidualnie zgodnie z życzeniem klienta.

Produkcja marek własnych gwarantowana przez ALKONE obejmuje również produkcję kontraktową. W ramach produkcji kontraktowej oferujemy pełen serwis od stworzenia linii produktowej zgodnie z potrzebami klienta aż po końcowe dostosowanie produktu, to znaczy od przyjęcia informacji i wymagań wobec produktu, przygotowania próbek, ich zatwierdzania aż po produkcję wyrobów finalnych.

Przy produkcji seryjnej zapewniamy zakup surowców i materiałów opakowaniowych, ewentualnie dodatkowych maszyn, a w ramach samego procesu produkcji kładziemy nacisk na jakość, ekonomikę produkcji i oddziaływanie na środowisko. Wytworzony w ten sposób produkt z troską o środowisko dostarczymy do wskazanego miejsca dostawy.

Odpowiedzialność za środowisko to ważny element filozofii firmy.

ALKONE wykorzystuje przyjazne dla środowiska urządzenia produkcyjne oraz praktyki handlowe, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich i środowiska. Jako firma europejska jesteśmy świadomi swojej pozycji rynkowej oraz odpowiedzialności wobec środowiska i przyszłych pokoleń. Zbudowaliśmy podstawowe filary firmy, aby chronić zasoby naturalne. Nieustannie dążymy do zmniejszenia naszego śladu środowiskowego. ALKONE uważa za swój obowiązek zwiększanie świadomości ekologicznej swoich pracowników i motywowanie ich do działań na rzecz środowiska. Wszyscy pracownicy na terenie naszej firmy zobowiązani są do przestrzegania norm środowiskowych, które są zapewnione dzięki transparentności działań firmy.

Te transparentne cele środowiskowe są dostępne na życzenie. Firma cały czas planuje inwestycje, które doprowadzą do lepszego zarządzania zasobami i jednocześnie będą poprawiać jakość produktów i usług. Ważna jest dla nas nie tylko modernizacja maszyn, szkolenie pracowników, ale także  tematyka recyklingu. Cykl życia produktów jest przedmiotem naszych codziennych starań. Ponieważ wytwarzamy duże ilości odpadów, stosujemy nowoczesne technologie ich sortowania oraz procedury zapewniające ich recykling. Środowisko musi być chronione w każdy możliwy sposób, dlatego w firmie staramy się zwiększać efektywność głównych procesów, co umożliwia nam wykrywanie niedostatków, w celu zapewnienia zgodności z normami środowiskowymi. ALKONE dzięki efektywnej kontroli i wewnętrznym systemom natychmiast optymalizuje wszelkie procesy. W celu zapewnienia odpowiedzialnego zużycia energii przy produkcji wyrobów został wdrożony system kontroli, który zapewnia jeszcze efektywniejsze zarządzanie energią. Wyznaczamy strategiczne działania i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia zarządzania energią.

Historia ALKONE rozpoczęła się 11 lat temu. Zaczęło się od powstania małej firmy, która skupiła się na swoich własnych markach. W 2011 roku zaprezentowaliśmy pierwsze produkty. W kolejnych latach dodaliśmy do portfolio pięć nowych marek, weszliśmy na rynek słowacki i odnotowaliśmy w firmie pierwszy wzrost eksportu. Obecnie stale pracujemy nad rozwojem nowych marek i rozszerzaniem naszego portfolia, aby sprostać rosnącemu popytowi. Marka ALKONE szybko stała się znana w większości krajów europejskich. 

Mała firma, która od początku miała wielkie wizje i ambicje, rozwinęła się w międzynarodową firmę środkowoeuropejską, będącą znaczącym graczem na rynku napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Obecnie zajmuje ważną pozycję w czterech krajach europejskich i stopniowo rozszerza swoją działalność w pozostałych kluczowych krajach.

ALKONE jest obecnie znaczącym podmiotem w branży napojów dzięki własnym oddziałom utworzonym już w wielu krajach. W 2020 roku ALKONE zbudowała nowy HUB logistyczny i obiekt dystrybucyjny w celu dalszego zwiększania eksportu. 

2010

Powstanie firmy skupionej na swoich markach.

2015

Do portfolio dodano pięć nowych dominujących marek.

2020

Nowy HUB logistyczny i sprzęt dystrybucyjny w Czechach.

2021

Ekspansja firmy na rynku polskim i ukraińskim.

2011

Wprowadzenie pierwszych produktów.

2020

Weszliśmy na rynek słowacki i zanotowaliśmy jeden z największych wzrostów eksportu.

2021

Rozwój nowych marek i poszerzanie portfolio firmy.